Karşı Taraflar

Last modified:


Karşı Taraflar bölümünde, herhangi bir finansal ilişkiniz olan tüm tedarikçilerinizi/ortaklarınızı belirtmelisiniz. Gelecekte, Nakit Akışı bölümünde herhangi bir gelir veya gider gerçekleştirirken, burada listelenen tedarikçilerden/ortaklardan birini seçebileceksiniz.

Image 7138


This article was helpful for 3 people. Is this article helpful for you?